Anne's waarden

Respect & Veiligheid

Binnen de Stichting en bij ANNE behoren alle Participanten en bezoekers iedereen met respect te behandelen. Hieronder behoort ook het creëren van een veilig klimaat, waarbij eenieder zich thuis en veilig voelt.

Openheid & Toegankelijkheid

We streven na een community te zijn die toegankelijk is voor iedereen die de doelstelling van de Stichting en ANNE een warm hart toe draagt. We zijn een transparante community waarbij het beleid, de kernwaarden en kerndoelstellingen voor iedereen inzichtelijk zijn. Door  elkaar positief aan te spreken en van feedback te voorzien, behouden we een prettige sfeer.

Boeien & (Ver)binden

We streven na een grote mate van verbondenheid te creëren tussen Participanten onderling, door samen te werken, activiteiten te organiseren en alle activiteiten zoveel als mogelijk te centraliseren in één accommodatie, bij ANNE. We willen een wij-gevoel creëren.

Sportief presteren

Naast het waarborgen van individuele prestaties van Participanten willen we onze gezamenlijke ambitie waarmaken door samen op een zo hoog mogelijk niveau te acteren. Dit altijd met behoud van een sportieve houding.

Samenwerken

Samenwerken staat centraal binnen de Stichting om deze draaiende te houden en om bij ANNE een mooie en aantrekkelijke plek te bieden voor iedereen die de doelstelling van de Stichting een warm hart toedraagt. Dit betekent dat Participanten daar actief aan bijdragen en op zijn tijd de handen uit de mouwen steken. Daarnaast is een open samenwerking vereist met instanties en activiteiten buiten de Stichting en ANNE ten einde onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en een positieve rol te spelen binnen de ambities van het energie akkoord om te komen tot verduurzaming van woningen en gebouwen in het algemeen en woningupdates met NulopdeMeter perspectief in het bijzonder.