SDG 6: Schoon water en sanitair

Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

Dit doel streeft naar veilig en betaalbaar drinkwater, degelijke sanitaire voorzieningen, efficiënter gebruik van water, bescherming van water-gebaseerde ecosystemen en beperking van waterverontreiniging. Dit kan bereikt worden met een geïntegreerd beheer voor duurzame zoetwaterwinning en gebruik van waterhulpbronnen.