SDG 5: Gendergelijkheid

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Dit doel streeft ernaar om een einde te maken aan alle (kind-) gedwongen huwelijken, vrouwelijke genitale verminking en discriminatie en geweld jegens vrouwen en meisjes. Dit kan bereikt worden door middel van gelijke rechten en kansen voor vrouwen, het stimuleren van zelfredzaamheid en het verzekeren van een sociaal beschermingsbeleid.