SDG 4: Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwalitatief onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Dit doel streeft naar kwalitatief hoogstaand, veilig en inclusief onderwijs in nieuwe en verbeterde onderwijsfaciliteiten. Dit onderwijs zou wereldwijd verzorgd moeten worden door gekwalificeerde leraren, inbegrip van iedereen garanderen, zorgen dat alle jongeren geletterd en rekenvaardig zijn en zij de mogelijkheid hebben om dit onderwijs af te maken.