SDG 15: Leven op het land

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming en landdegradatie of draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Dit doel streeft naar het behoud van ecosystemen, bescherming van biodiversiteit en bedreigde soorten, en het stoppen van ontbossing, woestijnvorming, stroperij en de handel in beschermde planten- en diersoorten. Dit is mogelijk door middel van internationale overeenkomsten, bevordering van duurzaam beheer van ecosystemen en gebruik van genetische hulpbronnen.