SDG 14: Leven in het water

Behoud en maak duurzaam gebruik van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen

Dit doel streeft voor een afname van zeevervuiling en verzuring van oceanen, beëindiging van overbevissing en realisatie van duurzaam gebruik van oceanen. Dit is mogelijk door duurzaam beheer van waterecosystemen, het uitbreiden van wetenschappelijke kennis en het vergroten van economische voordelen voor duurzaam gebruik van mariene rijkdommen.