Regieweb

Missie Regieweb

Bijdragen aan een veilige en duurzame leefomgeving

Visie Regieweb

Door vormgeven aan regievoeren, opdrachtgevers in staat stellen bij te dragen aan complexe vraagstukken; zoals Verduurzamen en afkoppelen fossiele brandstoffen voor de verwarming van vastgoed.

Aanpak

Leo Lussenburg is de man achter Regieweb: “Door interesse in het vakmanschap van de professional ben ik in staat, me met hen te verbinden. Ik ga niet de strijd aan op de inhoud, maar maak contact met hun beroepseer. Door die te verbinden aan de strategie wordt de kennis, ervaring en energie die in de organisatie aanwezig is, meer en beter gericht op het behalen van de organisatiedoelstellingen.”
REGIEVOEREN betekent effectief sturen van transities en samenwerkingsverbanden vanuit gelijkwaardigheid. Ik ondersteun opdrachtgevers met het opzetten van goede (keten)samenwerkingsverbanden. Daarbij worden afspraken gemaakt waarmee effectief gestuurd kan worden en dat binnen de (keten)samenwerking eigenaarschap getoond wordt.
Meerwaarde: Een samenwerking moet toegevoegde waarde opleveren. Vanuit Regieweb werk ik aan ketensamenwerking en in een netwerkorganisatie. Daarbij hebben de bedrijven uit het netwerk een ding gemeen en dat is kwaliteit voorop. Ieder bedrijf zet binnen zijn tak van sport de kwaliteit voorop en bepalend daarbij is de klant|eindgebruiker. Zij bepalen de meerwaarde. Regieweb bewaakt dit en beoordeelt de deelnemende organisaties en spreekt hen daarop aan.

Producten

Ik help vastgoedeigenaren met het creëren van over- en inzicht in de bedrijfsvoering en/of exploitatie van de vastgoed portefeuille. Van daaruit zijn er onder andere de volgende producten.

(Keten)samenwerking

Inmiddels is aangetoond dat goede ketensamenwerking leidt tot 20-30% betere, slimmere en goedkopere resultaten. Dat is substantieel te noemen. Deze resultaten zijn bereikt bij Beheer en onderhoud van vastgoed, CV, MV, Schoonmaak binnen en buiten, tuinaanleg en onderhoud, beheer en onderhoud van liften. Daarnaast werken we met Regieweb aan Brandveiligheid, Drinkwater Veiligheid en Asbestveiligheid bewustzijn.

Op basis van deze manier van werken zijn opdrachtgevers in staat meer met dezelfde middelen te realiseren en hebben de capaciteit over om deel te nemen aan de vraagstukken binnen duurzaamheid en veiligheid.