Provincie Utrecht

De provincie Utrecht vindt het belangrijk om te werken aan een Energieneutraal grondgebied. Daarvoor moet elk middel benut worden. Laten zien dat het kan en ervaren hoe het is om Energieneutraal te wonen horen daarbij. Doordat het ontbreekt aan een centraal punt, een hub, raken consumenten, ontwikkelaars, corporaties en andere partijen het overzicht kwijt. Hierdoor gaat de opschaling minder snel dat dat we willen. ANNE is in dit gat gesprongen. Daar zijn wij graag bij.

Wat verwachten wij van ANNE?

Dat ANNE het stralende middelpunt wordt van een Energieneutrale provincie.

Wat gaan we zelf doen?

Zoveel als ons budget en onze rol ons toestaan. De provincie heeft een programma gericht op energie in de gebouwde omgeving waarbinnen we veel activiteiten ontplooien, gericht op kennisontwikkeling en kennisdeling rond energie neutraal bouwen. Ook brengen we de financiële en technische mogelijkheden in kaart voor gebieden en gebouwen, zodat de aanvragers inzicht krijgen in hoe ze de panden minder energie kunnen laten verbruiken en meer energie kunnen opwekken. Dit noemen we de wasstraat energie. Wil je hier meer over weten? Laat u inspireren door ons maandelijkse magazine en meldt u aan voor de automatische update