Hoom

Het is onze visie dat lokale initiatieven door hun onafhankelijke rol, wortels in de samenleving en vertrouwen bij bewoners een cruciale bijdrage leveren aan de energie- en warmtetransitie in de gebouwde omgeving. Als lokale initiatieven hun kennis delen, van elkaar leren en ondersteund worden met technische, organisatorische en financiële expertise op het gebied van energiebesparing, kunnen zij een eigen lokale kwalitatieve klantreis voor energiebesparing op poten zetten, continu verbeteren en deze binnen het lokale speelveld steeds zelfstandiger uitvoeren.

Het team van Hoom heeft ANNE als thuisbasis.