liechtenstein

VIBA Café: Holistisch cultureel landschap

De relatie tussen onze westerse beschaving en de aarde staat onder zware druk. Dat is voor iedereen duidelijk. Hoe deze relatie er in de toekomst uit gaat zien en welke oplossingsrichtingen er zijn, is veel minder helder. 

Kom op 5 maart naar ANNE. Aanmelden kan via secretaris@vibavereniging.nl (gratis voor VIBA-leden, €10 voor niet-leden).

Deze editie van het VIBA Café gaat over een onderzoek naar het ‘Holistisch Cultureel Landschap’: hoe pas je moderne en gewenste menselijke behoeftes in het landschap in? Het neemt als uitgangspunt de huidige extreme overschrijding van onze voetafdruk en navenante druk op natuurlijke omgeving en vertaalt dit naar een duurzaam ruimtelijk plan.

‘A rare example of an inspiring thesis which motivates to think.’ – professor Anne Brandl

De inrichting van ons land, de vormgeving van steden, de aanpassingen in de natuurlijke omgeving; hoe zal zich dit ontwikkelen? Blijven we meer nemen dan geven? Of kunnen we onszelf weer ervaren als onderdeel van het holistische landschap? Kom naar het VIBA Café en ga hierover in gesprek.

Dit onderzoek is geschreven in het kader van een master thesis Architectuur aan de Universiteit van Liechtenstein. Het wil een aanzet geven voor verder onderzoek en brede discussie over mogelijke praktische implementatie.

Wat is VIBA?

VIBA zet zich in voor een mens- en milieuvriendelijke inrichting van onze leefomgeving. Het is een levendig kennis- en ervaringsplatform voor denkers én doeners. Haar belangrijkste thema’s zijn gezondheid, milieu, sociale omgeving en ruimtelijke kwaliteit. Leden zijn (landschaps)architecten, bouwers, ontwikkelaars, studenten en geïnteresseerden, die graag hun kennis en ervaring met elkaar en anderen delen, onderzoeken, bediscussiëren en toepassen. VIBA houdt regelmatig bijeenkomsten, dit keer bij ANNE! Kom je ook langs?

 

SDG inspiratie

Klik op één van de SDG's en vind een bijpassend event of nieuwsbericht van ANNE.