Event 12 december, 17.00-21.00 uur Netwerken

Stuurgroep Opdrachtgeversforum in de bouw

Website

De stuurgroep van het Opdrachtgeversforum in de bouw bestaat uit maximaal 15 leden die op persoonlijke titel benoemd worden. Ze vertegenwoordigen formeel de organisatie waarvan ze deel uitmaken en vormen een afspiegeling van verschillende sectoren in het opdrachtgeversveld. De stuurgroep komt vijf keer per jaar bijeen rondom verschillende relevante thema’s. Er worden regelmatig verdiepende activiteiten en projecten opgestart waarvan de resultaten worden teruggekoppeld. Er wordt zo gestreefd naar continuïteit en een actief forum.