Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen.

Dit doel streeft ernaar een einde te maken aan alle soorten geweld, ongewettigde wapenstromen, misbruik en handel van kinderen, georganiseerde misdaad en corruptie. Dit is mogelijk door het bevorderen van rechtsregels, gelijke toegang tot het rechtssysteem, transparantie van instellingen en inclusieve besluitvorming.