Verzeker toegang tot duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

Dit doel streeft naar veilig en betaalbaar drinkwater, degelijke sanitaire voorzieningen, efficiënter gebruik van water, bescherming van water-gebaseerde ecosystemen en beperking van waterverontreiniging. Dit kan bereikt worden met een geïntegreerd beheer voor duurzame zoetwaterwinning en gebruik van waterhulpbronnen.