Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

Dit doel streeft naar sociale, economische en politieke inclusie, een inkomenstoename voor de onderste 40% van de bevolking en het verzekeren van gelijke kansen wereldwijd. Dit kan bereikt worden door afschaffing van discriminerende wetten, beleidslijnen en praktijken, en ook bevordering van geschikte wetgeving, beleidslijnen en acties.