Verzeker een goede gezondheid en promoot welvaart voor alle leeftijden

Wereldwijd is er veel honger met als gevolg malnutritie, groeiachterstand en ondergewicht. Dit doel stimuleert landbouwproductiviteit, veerkrachtigheid, duurzaamheid en kleinschalige voedselproductie, zodat ecosystemen behouden worden en resistenter worden tegen klimaatverandering, om zo honger tegen te gaan.