Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

Dit doel streeft naar veilige en betaalbare huisvesting, toegang tot basisdiensten en vervoer, duurzame stadsontwikkeling, bescherming van erfgoed en afname van nadelige milieu-impact van steden. Dit kan bereikt worden met ondersteuning van positieve economische, sociale en ecologische verbanden en een daar bij passend beleid.

Wat doet ANNE aan #SDG 11? Duurzame steden en gemeenschappen! 
Sinds 2015 is ANNE getransformeerd. Wij waren een experience-center om bedrijven en consument dichter bij elkaar te brengen op het gebied van duurzame energie. Nu zijn we een startpunt voor de SDG’s, waar de energietransitie onderdeel van is. ANNE is een duurzame ontmoetingsplek, met zonnepanelen, warmtepomp en circulaire materialen. Bovendien huisvesten we duurzame initiatieven, zoals Energie-U en Duurzame Week.