Spelregels Climate Planet

We vragen je om een toezegging voor een bijdrage te doen. Daarna ontvang je een factuur. We vragen je die z.s.m. te betalen zodat we de aanbetaling kunnen doen en kunnen starten met de programmering van dit fantastische event.

Stakeholders

We hebben totaal €540.000,- nodig. We hebben dit bedrag opgeknipt in drie delen van €180.000:

  • Bedrijven
  • Overheden
  • Buren (organisaties die rondom het Jaarbeursplein gevestigd zijn)

Deze drie groepen stakeholders bepalen SAMEN het programma in de Climate Planet.

Programmering

Om maximale impact te hebben, is een gevarieerd en inhoudelijk programma nodig. De programmering wordt gezamenlijk bepaald door bijdragende stakeholders.

6 oktober en 3 november zijn gereserveerd voor gezamenlijke openings- en afsluitingsevents.

De overige dagen worden in een vaste, nog te bepalen volgorde verdeeld onder de stakeholders. Bijvoorbeeld 7 oktober Overheden, 8 oktober Bedrijven, 9 oktober Buren, 10 oktober Overheden, etc.

Iedere dag bestaat uit drie dagdelen. Ochtend, middag en avond. Iedere dag is 1 activiteit gratis publiek toegankelijk, 1 gratis besloten toegankelijk, 1 betaald besloten toegankelijk.

De basis van elk dagdeel is de beleving van klimaatverandering door het zien van de filmprojecties op onze aarde. De film kan doorlopend worden afgespeeld, zonder meerkosten.

Tijdens ieder dagdeel staat 1, maximaal 3, Global Goal centraal.

Invulling programma

Als het benodigde bedrag bij elkaar is gebracht, maken we een lijst van alle organisaties en hun bijdrage.

Alle bijdragers krijgen deze lijst met een paar korte vragen:

  • Met wie van de andere partijen zou je samen een event willen organiseren?
  • Bij welke soort events wil je betrokken zijn?
  • Wat is jouw Top3 van de Global Goals en hoe ga je daar concreet mee aan de slag?

We gebruiken deze input om een eerste match en voorlopige programmering te maken.

We organiseren een startbijeenkomst om de matches en programmering met elkaar te bespreken en fijn te slijpen. Wijzigingen in de voorzet van het kernteam kunnen door de bijdragers zelf onderling georganiseerd worden. De uiteindelijke coördinatie wordt gedaan door de stichting Utrecht4GlobalGoals

Aanvullende hospitality units

Behalve de grote zaal, worden ook diverse kleinere hospitality units. Deze ruimtes kunnen aanvullend op de programmering, tegen een vergoeding, worden ingezet. Eén unit voor ontvangst, nazit of promotie is bij de grote ruimte inbegrepen.

Revenue

Het doel van Climate Planet is aandacht vragen voor de Global Goals en bewustwording creëren. De organisatie heeft geen winstoogmerk. Extra opbrengsten uit bijvoorbeeld de hospitality units wordt ingezet voor de programmering. Zie de website van de gemeente Utrecht voor tarieven. Let op: Als je niet met onze actie meedoet, tellen de tarieven zoals op de site van de gemeente vermeld staan