Nieman Raadgevende Ingenieurs

Onze integrale kennis zorgt voor bouwkwaliteit

De Nieman Raadgevende Ingenieurs levert een bijdrage aan het creëren van duurzame gebouwen waarin mensen veilig, gezond en comfortabel wonen, werken en recreëren. Wij hebben kennis van bouwfysica, bouwtechniek en bouwregelgeving. Daarnaast adviseren wij over installaties, gevels- en daken, bouwmanagement en beleid voor energie, duurzaamheid en beheer.

Nieman heeft een bijdrage geleverd aan de vergunningverlening voor de verbouw van het bestaande gebouw. Deze bijdrage bestond vooral uit het ter plaatse beoordelen van de brandveiligheid van het gebouw qua vluchtroutes en brandveiligheidsinstallaties en het overtuigen van de brandweer dat het gebouw aan de brandvoorschriften uit het Bouwbesluit voldoet.