Event 20 september, 10.00-13.00 uur Netwerken

Expertsessies CO2-neutraal

Meer informatie en aanmelden
Huren met Energie

Huren met Energie organiseert drie expertsessies waarin we gezamenlijk kennis delen over de koers naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving. Elke sessie staat een deelthema centraal: visie, beleid en uitvoering. Deelname kosteloos, maar niet vrijblijvend